Основи наукових досліджень: підготовка дисертації

Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посібник / З. В. Партико ; наук. ред. В. Є. Бахрушин. —​ 2-ге вид., перероб. і доп. —​ Київ : Ліра-К, 2018. — 232 с.