Історія та теорія місцевого самоврядування

Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посібник / О. М. Руденко [та ін.] ; ЧНТУ. — Київ : Кондор, 2016. — 226 с.