Тьютор дистанційного та змішаного навчання

Кухаренко, В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання : навч. посібник / В. М. Кухаренко ; дар. В. М. Кухаренко ; НТУ “ХПІ”. —​ Київ : Міленіум, 2019.— ​307 с.