Дидактичні системи у вищій школі

Романовський, О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.- метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; дар. О. Г. Романовський ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 86 с.