Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі

Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III наук.-практ. інтернет конф., м. Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / НБ ХНМУ ; дар. Г. В. Павлова ; гол. ред. І. В. Киричок ; ред.: Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва.  Харків : ХНМУ, 2018. — 116 с.