Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 873

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 873 : Проблеми економіки та управління / відп. ред. Й. М. Петрович. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 163 с.