Світова економіка: її історія та дослідники

Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посібник / В. Ковальчук. —​ 2-ге вид., перероб. та доп.  Київ : Центр навч. літ., 2018. — 524 с.