Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Ткаленко [и др.] ; ЧНТУ. —​  Київ : Кондор-Видавництво, 2016. — 232 с.