Економіка та організація торгівлі

Балджи, М. Д. Економіка та організація торгівлі : навч. посібник / М. Д. Балджи, І. А. Допіра, В. О. Однолько.  Київ : Кондор, 2017. — 368 с.