Ціноутворення: теорія та практикум

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: теорія та практикум : навч. посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 373 с.