Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова ; ХДУХТ. — Київ : Центр учбової літ., 2007. — 272 с. : табл., рис.