Формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі

Формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2009. — 187 с. : рис., табл.