Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку

Геєць, В. М. Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку = The Phenomenon of Instability as a Challenge to Economic Development : монографія / В. М. Геєць ; ІЕП НАНУ. — Київ : Академперіодика, 2020. — 456 с. : табл.