Управління і соціально-економічні основи охорони праці

Управління і соціально-економічні основи охорони праці : практикум / В. Ф. Райко [та ін.] ; дар. О. І. Ільїнська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 240 с.