Управління персоналом

Управління персоналом = Gestion du Personnel : конспект лекцій в схемах для студ. спец. 073 “Менеджмент” денної та заочної форми навч. іноземних студ. / НТУ “ХПІ” ; уклад. О. М. Проскурня. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 24 с.