Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів

Гаврись, О. М. Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів : монографія / О. М. Гаврись, М. О. Гаврись, О. О. Гаврись ; дар. М. О. Гаврись ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2021. — 163 с.