Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій

Березуцький, В. В. Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій : навч. посібник / В. В. Березуцький ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. — 424 с. : табл., рис.