Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств

Чорна, М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2012. — 211 с.