Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства

Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : монографія / П. О. Куцик [та ін.] ; дар. Т. В. Давидюк ; ЛТЕУ. — Львів : Растр-7, 2016. — 268 с.