Обладнання закладів ресторанного господарства

Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посібник / О. В. Кузьмін [та ін.] ; НУХТ, МАУП. — Херсон : Олді-плюс, 2018. — 276 с. : табл. — Бібліогр.: с. 265-273.