Міжнародні економічні відносини

Горбач, Л. М. Міжнародні економічні відносини : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. — Київ : Кондор, 2017. — 432 с.