Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. — Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.