Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини

Архієреєв, С. І. Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченко І. С., 2019. — ​234 с.