Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів

Грінченко, М. П. Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів : навч. посібник / М. П. Грінченко, О. В. Лобач, М. А. Гринченко ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 148 с.