Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг промислового підприємства : навч. посібник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, М. І. Ларка ; НТУ “ХПІ”. —​ Київ : Кондор, 2019. — ​504 с.