Макроекономіка

Макроекономіка : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 216 с.