Курс мікроекономіки

Курс мікроекономіки : навч. посібник / Ф. В. Абрамов [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченко І. С., 2019. — ​156 с.