Контролінг, його сутність та економічне значення

Міщенко, В. А. Контролінг, його сутність та економічне значення / В. А. Міщенко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — Вип. 28(1137): Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. — С. 100-103. — Бібліогр. в кінці ст.