Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах

Шиян, Д. В. Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах : монографія / Д. В. Шиян, Н. В. Ульянченко ; дар. Н. В. Ульянченко ; ХНАУ. — Харків : Міськдрук, 2012. — 203 с. : табл., рис.