Економіка ресторанного господарства

Економіка ресторанного господарства : навч. посібник / Н. О. Власова [та ін.] ; дар. Н. О. Власова ; ХДУХТ. — 2-ге вид., стер. — Харків : Світ книг, 2019. — 389 с.