Ділове адміністрування. Корпоративне управління

Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування. Корпоративне управління : навч.  посібник/ О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; ПУЕТ. — Київ : Ліра-К, 2020. — 485 с. : табл.