Бухгалтерський облік. Практикум

Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посібник  / Т. Г. Мельник. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ : Кондор, 2017. — 269 с. : табл.