Безпека праці в професійній діяльності

Безпека праці в професійній діяльності : навч. посібник. Ч. II : Забезпечення техногенної безпеки та безпечних умов прац / О. Г. Янчик [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 316 с. : табл., рис.