Тлумачний словник із сільськогосподарської екології

Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, УААН ; упоряд.: Л. Л. Товажнянський [и др.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 220 с.