Гідроекологія

Лико, С. М. Гідроекологія : навч. посібник / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. —​  Київ : Кондор, 2017. — 212 с.