Приключения наладчика на Кубе

Линник, Е. В. Приключения наладчика на Кубе / Е. В. Линник ; дар. Е. В. Линник. — [Б. м.] : Ontoprint, 2014. — 60 с.