Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання)

Бухкало, С. І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання) : підручник / С. І. Бухкало ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Київ : Центр учбової літ., 2017. — 412 с.