Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи) : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  2-ге вид., перероб. —​  Київ : Центр учбової літ., 2017. — 470 с.