Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксенобіотики, харчові добавки

Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксенобіотики, харчові добавки : навч. посібник / Л. Н. Кричковська [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : ХНАДУ, 2017. — 108 с.