​Матеріальні, технологічні і теплові розрахунки в курсовому та дипломному проектуванні

Матеріальні, технологічні і теплові розрахунки в курсовому та дипломному проектуванні : навч.-метод. посібник / Л. Н. Кричковська [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 120 с. : табл., рис.