Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

Холявко, В. В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів : навч. посібник / В. В. Холявко, І. А. Владимирський, О. О. Жабинська ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Центр учбової літ., 2016. — 156 с.