Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання

Лісачук, Г. В. Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання : монографія / Г. В. Лісачук ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2013. — 280 с.