Теоретичні основи технології неорганічних виробництв

Теоретичні основи технології неорганічних виробництв : підручник / Лобойко О. Я. [та ін.] ; ред.: Лобойко О. Я., Л. Л. Товажнянський ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 152 с. : рис.