Сушіння та зберігання зерна

Сушіння та зберігання зерна : підручник / О. І. Шаповаленко [та ін.] ; НУХТ. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. — 396 с. : табл., рис.