Практикум з санітарно-хімічних та експлуатаційно-гігієнічних властивостей полімерних та композиційних матеріалів

Авраменко, В. Л. Практикум з санітарно-хімічних та експлуатаційно-гігієнічних властивостей полімерних та композиційних матеріалів / В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина ; дар.: В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 139 с. : табл., рис.