Основи хімії і фізики горючих копалин

Основи хімії і фізики горючих копалин : підручник / В. І. Саранчук [та ін.]. — Львів : Новий світ. — 2000, 2019. — 372 с.