Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ

Пшинко, Г. М. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ = Scientific Basis for Predicting the Behavior of Radionuclides in the Environment and in the Decontamination of Aquatic Environments / Г. М. Пшинко, В. В. Гончарук. — Київ : Наук. думка, 2019. — 408 с.