Комп’ютерно-інтегровані системи керування об’єктами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом

Комп’ютерно-інтегровані системи керування об’єктами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом : текст лекцій / А. О. Бобух [та ін.] ; дар. С. Д. Деменкова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 111 с. : рис.