Біологічно-активні склокристалічні матеріали медичного призначення

Біологічно-активні склокристалічні матеріали медичного призначення : монографія / О. В. Саввова [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2018. — 132 с. : табл., рис.