Українська бібліотечна асоціація. Документи і матеріали

Українська бібліотечна асоціація. Документи і матеріали (2001-2009 рр.) / УБА ; дар. Л. П. Семененко ; уклад.: В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло. — 5-те вид., доп. і перероб. — Київ : Самміт-Книга, 2010. — 144 с.